Холодні батареї та темна квартира. Що робити?

З настанням осінніх холодів та початку опалювального періоду, почастішали звернення мешканців м.Прилуки до громадської організації «Право на захист» з приводу відсутності тепла в квартирах та зіпсованого побутового електрообладнання.

Ситуація, яка склалася сьогодні, викликає обурення у людей – рахунки за комунальні послуги сплачують сумлінно, а послуг належної якості не отримують. Давайте разом знайдемо вихід і примусимо постачальників комунальних послуг виконувати свою роботу якісно і своєчасно.

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» споживач має право:

• одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг,

• на відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг;

• на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;

• зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством;

• на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї при відповідному документальному оформленні, а також за період фактичної відсутності житлово-комунальних послуг, визначених договором у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з тим, згідно з положеннями Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення послуги надаються споживачам безперебійно, виключно за винятком:

• часу перерв у зв'язку з проведенням ремонтних і профілактичних робіт виконавцем/виробником за графіком;

• міжопалювальний період для систем опалення;

• ліквідацію наслідків аварій або дії обставин непереборної сили.

Розглянемо конкретну ситуацію: опалення в квартирі/будинку не підключено або температура в приміщенні не відповідає встановленим нормативам.

Аналіз нормативних значень температур свідчить, що розрахункова температура повітря в житлових кімнатах не повинна бути нижче 18°С (холодний період року) і вище 25±1,5°С (в теплий період року).

У відповідності з вищезазначеними нормативно-правовими актами споживач має право звернутися з претензією до виконавця з метою врегулювання питання неналежного надання комунальних послуг.

Для цього Ви, як споживач, робите наступні кроки:

1. Повідомляєте виконавця про неналежну якість комунальної послуги в усній формі за допомогою телефонного зв'язку чи у письмовій формі за адресами, вказаними у договорі. У повідомленні вказуєте Вашу прізвище, ім'я та по батькові, точна адреса проживання, найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги.

Зверніть увагу! Ваше звернення незалежно від його форми (усна або письмова) обов'язково реєструється представником виконавця у журналі реєстрації заявок споживачів. Представник виконавця зобов'язаний повідомити споживачеві відомості про особу, яка прийняла звернення (прізвище, ім'я та по батькові), реєстраційний номер звернення та час його прийняття.

Представник виконавця, якому відомі причини неналежного надання або ненадання послуги, зобов'язаний невідкладно повідомити про це споживача. Якщо причини невідомі, виконавець зобов'язаний погодити точний час і дату зустрічі для встановлення факту, і перевірки заявленого Вами факту. Існує можливість, що на даному етапі Вам вдасться врегулювати проблемну ситуацію, але, якщо ні, у Вас є право здійснити інші дії.

1. Складання Акта-претензії споживача про неналежне надання або ненадання послуг. За адресою, указаною у зверненні, прибуває представник теплопоставщика і разом ви проводите необхідну фіксацію порушень (наприклад, фіксуєте відхилення встановленого температурного режиму). Даний Акт-претензія складається у двох примірниках по одному для споживача та виконавця і скріплюється їх підписами.

Зверніть увагу! У разі неприбуття представника виконавця в погоджений умовами договору строк або необґрунтованої відмови від підписання Акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі. (Ознайомитися з формою акта - претензії Ви можете за посиланням).

Теплопостачальник зобов'язаний розглянути такий Акт-претензію і повідомити протягом трьох робочих днів споживача про її задоволення, що є підставою для перерахунку розміру плати за неналежно надані або ненадані послуги та сплати неустойку споживачам згідно з умовами договору про надання послуг. Або про відмову в задоволенні позову, яке має бути належним чином обґрунтованим.

У разі ненадання протягом установленого строку виконавцем відповіді вважається, що він визнав викладені в Акті-претензії факти неналежного надання або не надання послуг.

1. Факт порушення Ваших прав встановлено, однак теплопостачальник відмовляється вчиняти дії, передбачені чинним законодавством посилаючись на різні причини. Незважаючи на те обгрунтована така відмова або «притягнутий за вуха» бажаного результату Ви досягнути не можете, тоді маєте право захистити свої інтереси в суді.

Почати варто з досудового врегулювання спору: скласти претензію, прикріпити необхідні програми та належним чином зареєструвати її в канцелярії підприємства, що надає комунальні послуги. Якщо протягом місяця відповіді Ви не отримали, або відповідь не виправдав Ваші очікування — варто звернутися в суд, де документальне підтвердження Ваших спроб досудового врегулювання спору стане вагомим плюсом в Вашу сторону.

Кабінетом Міністрів України затверджено Порядок проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, тобто на законодавчому рівні врегульовано питання яким чином і за якими формулами повинен проводитися відповідний перерахунок. Отже, якщо встановлено обов'язок теплопоставщика провести такий перерахунок розміру платежів за комунальні послуги, керуючись цим Порядком підприємство повинно провести відповідні розрахунки і зменшити розмір таких платежів.

Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити висновок, що можливість відстоювати свої права в сфері надання комунальних послуг законодавчо передбачена і передбачений механізм їх захисту.

На жаль, не тільки, холодні батареї є проблемою споживачів комунальних послуг: перепади напруги електроенергії, а що саме неприємне їх наслідки — вихід з ладу електроприладів, доставляють великі неприємності. Громадян хвилює, як знайти винних і відшкодувати матеріальний збиток.

Згідно Правил користування електричною енергією для населення енергопостачальник несе відповідальність за шкоду, заподіяну побутовому споживачу або його майну, в розмірі й порядку, визначеному згідно із законодавством. Однак перед споживачем постає питання: як юридично правильно оформити документи, які допоможуть відшкодувати збитки, адже енергопостачальник не несе відповідальності, якщо доведе, що вони виникли не з його вини, а внаслідок дії обставин непереборної сили або з вини побутового споживача.

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», як зазначено вище, споживач має право звернутися до виконавця з претензією про порушення умов договору про надання комунальних послуг.

Для початку зареєструйте заяву про факт перепаду напруги, що призвело до виходу з ладу Вашої побутової техніки.

Представник виконавця (обленерго) повинен прибути за вказаною Вами адресою і скласти Акт-претензію, якщо ж цього не відбулося згідно з Правилами користування електричною енергією для населення Акт-претензія вважається дійсним, якщо його підписали не менш як три споживачі. Так як дані Правила детально регулюють питання користування електроенергією в них зазначено, що Акт-претензія побутового споживача подається енергопостачальнику, який у десятиденний термін усуває недоліки або надає побутовому споживачеві обгрунтовану відмову в задоволенні його претензій. Тобто застосовуючи дані положення в ситуації з поломкою електроприладів, підприємство має надати відповідь щодо відшкодування завданих Вам збитків.

Якщо ж Ви отримали відмову, наступним кроком має стати звернення з письмовою претензією до постачальника послуг. До підготовки даної претензії необхідно підійти відповідально, з чим, безумовно зможуть допомогти юристи. В першу чергу, Ви використовує факти, зафіксовані в Акті-претензії.

Далі, якщо Ви власними силами відремонтували свою побутову техніку — прикріпіть копії квитанцій про оплату такого ремонту, що підтвердить розмір Ваших витрат. Для здійснення ремонту обов'язково звертайтеся до сертифіковані сервісні центри виробника приладу або до підприємців, зареєстрованих згідно з вимогами чинного законодавства. Адже сусід, який допоміг з ремонтом, не зможе належним чином підтвердити факт оплати Вами його послуг і як наслідок понесених витрат.

Додатково, з метою використання у майбутньому як доказу при судовому вирішенні конфлікту, можете звернутися до експерта, який проведе товарознавчу експертизу і визначить розмір матеріальної шкоди, завданої внаслідок пошкодження певного майна.

Претензію з відповідними додатками та Вашими вимогами про відшкодування матеріальної шкоди подайте в канцелярію енергопостачальника. Якщо протягом місяця відповіді ви не отримали, або відповідь не виправдала Ваші очікування — варто звернутися в суд.

В судовому порядку, в разі належного оформлення поданих доказів та допомоги юриста, у Вас є великі шанси повернути витрачені кошти.

Незважаючи на реакцію підприємств, що надають комунальні послуги, пам'ятайте, кожна людина має право захистити свої права в судовому порядку! До того ж дана категорія справ відноситься до справ з приводу захисту прав споживачів, дає можливість не сплачувати судовий збір при поданні позову, якщо Ви належним чином обогрунтуєте свої вимоги.

Написати коментар

Поля з позначкою (*) обов'язкові. HTML-коди заборонені.